เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. "ธรรมยาตรามหากุศล" เปี่ยมบุญเปี่ยมกุศลอิ่มกายอิ่มใจ คารวานบุญธรรมยาตรา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับวัดทองเนียม "โครงการศุกร์ถึงธรรมสูขถึงใจ" ทอดผ้าป่าสมณบริโภคเพื่อกำลังใจแก่พระสงฆ์สามเณรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี  จำนวน ๑๐ วัด  ได้แก่....ฯ ซึ่งเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีแผนกธรรมปริยัติธรรมสามัญและวัดในต่างจังหวัด ถวายอุปกรณ์การศึกษาและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณรวัดโบสถ์ ๑๐๐ รูป ทั้งได้กราโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์ พระพุทธมงคลทศพลญานประทาน วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี  
 
พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษ ชัยชาญ (สูง ๙๕ เมตรกว้าง ๖๓ เมตร เฉพาะ พระ) วัดม่วง อ. วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติวิมล  อดีตอธิการบดี มมร เป็นประธาน พระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร , นางสาวปินัทธ์  ธนานนทศรี อดีต รก.รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มมร , ผศ.ดร.เกศีนี จุฑาวิจิตร รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พร้อมคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดทองเนียม ร่วม ๑๐๐  ท่าน  
 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับวัดทองเนียม จัดโครงการธรรมยาตราถวายผ้าป่าเพื่ออุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ - สามเณร พื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สิงห์บุรี วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  ได้นำปัจจัยและอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาจำนวน ๑๐๐ ทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น  ๒๓๕,๑๘๑ บาท ถวายแด่วัดในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สิงหบุรี (วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ) ดังนี้
๑. วัดวัชรธรรมาราม
๒.วัดศรีสำราญ  
๓. วัดโพธิ์ศรี
๔.วัดไผ่ดำ
๕.วัดโบสถ์อินทร์บุรี  
๖. วัดการ้อง  
๗. วัดพระนอน  
๘.วัดสาลโคดม  
๙.วัดโพสังโฆ  
๑๐. วัดพระนอนจักรสีห์  
 
 
อาทิเช่น วัดโบสถ์อินทร์บุรี  มีโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีสามเณรจำนวนมากศึกษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้เร่งเห็นความสำคัญให้การสนับสนุน การศึกษาพระภิกษุ - สามเณร เป็นหลักสำคัญ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงตลอดกาล ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง 

 
 
ทุนการศึกษาได้รับการสนับสนุน จากอุบาสกอุบาสิกาวัดทองเนียม ถวายปัจจัยและสมณบริโภคแด่พระภิกษุสงฆ์ - สามเณร  ในกาลนี้พุทธศานิกชนทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาสะสมบุญบารมีที่จะบังเกิดในภายภาคหน้าทุกภพทุกชาติไป  ด้วยเทอญ ....
 
 
ในการนี้พุทธศาสนิกชนทุกท่านมีจิตศัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้กราบอาราธนานิมนต์ พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร อดีตอธิการบดีรูปที่ ๔ เป็นประธานในการถวายทุนการศึกษาเพื่ออุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ - สามเณร พื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สิงห์บุรี วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา
 
 

MBU  News...รายงาน

19/08/56 เวลา 11.20 น.

Share