คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556  วิทยาเขตศรีล้านช้าง วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2557 โดยมี รศ.ศรชัย ท้าวมิตร นายบุญหนา จิมานัง  และ ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ เป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน

 

 

 

 

 

Share