โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองประชาสัมพันธ์

 • ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ...
  อ่านรายละเอียด
 • ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...
  อ่านรายละเอียด
 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 “Accountable QA: Commitment to Success” ...
  อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย