โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองประชาสัมพันธ์

 • โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

  ในวันจันทร์ที่  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในการนี้ พระเทพบัณฑิต (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) เป็นประธานในการเปิดงาน 
  อ่านรายละเอียด
 • ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ...
  อ่านรายละเอียด
 • ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ...
  อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย